Frodo & Co - Nel Barendregt

BOEKEN | HONDEN | OPLEIDING | FOTOGRAFIE | ARTIKELEN

Apporteeropleiding

 

 

 

same book also in English; reed more:

Gundog Education

We leven inmiddels in 2015 en dagelijks leren we bij.

 

Met elke pup opnieuw en het is met regelmaat dat er bij mij een bijkomt.

Elke jachtdag met veel of weinig wild, leer ik weer dingen over mijn eigen management. De regie waarmee ik mijn honden inzet.

 

Deze tijd geeft ons vele nieuwe inzichten. Dus is dit een boek met veel diepgang en details en finesses.

 

Vriendelijk en strikt!

 

184 pag full color met veel foto's

hard cover 20 x 25cm

 

AO kost € 29,00 en wordt u direct toegezonden na overmaking van €32,50 (incl. porto) op bankrekening IBAN NL50 TRIO 0198 0597 52

tnv Nel Barendregt te Olst o.v.v. AO

Graag ook uw adres vermelden!

 

Natuurlijk altijd op voorraad bij Media Boekservice

ISBN 978-90-808960-4-8 — € 29,00

Inhoudsopgave

 

Voorwoord — 23

 

Introductie — 31

Vaardigheden en voorwaarden — 32

Wild en hoe het zich gedraagt — 32

Jagen: regels, gebruiken en etiquette — 32

Het managen van een hond — 33

De hond opleiden — 34

Voorbereiden voor de jachtpraktijk — 35

De training heeft vele dimensies — 36

Focus op de details — 36

Logische volgorde en logische stappen — 37

Het karakter en de mate van ontwikkeling — 38

Benut het jachtinstinct van je hond en gun hem dat talent te verbeteren — 39

Opleiden: vriendelijk, strikt en met verstand — 40

Opvoeden doe je op elk moment — 42

Fout gedrag komt ook van de opvoeding — 42

De lijn is het mooiste trainingsinstrument — 43

Niet dingetjes doen, maar opleiden — 44

De training is nooit eindig — 45

De leider neemt het initiatief — 46

Honden nemen graag het initiatief — 47

Jouw leiderschap: neem het initiatief! — 49

Ken je doel: op korte en lange termijn — 51

 

Opleidingsplan — 55

Het samenspel aan de voet — 55

Aan de lijn heb jij de leiding — 55

Je positie als leider verdienen — 56

Aan het touwtje naast de baas is de fijnste plek — 56

Scholing — 56

Leren om te respecteren — 58

Rustig aan en leuk houden — 59

Leren oppakken en brengen — 60

Omgaan met barrières — 61

Het water over — 66

Apporteren van over water — 66

Hekken en muren over — 66

De gevaren van prikkeldraad — 68

Hou de landeigenaar te vriend — 68

Spelend leren — 71

Paden en lijnen — 72

De wens om aan te bieden — 73

Leren delen — 74

Problemen bij het afleveren — 78

Kauwen — 79

Geen markeer- of verloren apporten — 81

Targeting — 105

Recht en kort — 108

De fluit voor ‘zoek’ of ‘vind’! — 112

Target op korte afstand met een grote omweg — 113

De lengte van het apport bij targeten — 114

Targeting versus markeren — 116

Afstand van het apport: recht en lang — 117

Ver apport, na een grote omweg — 118

Variatie en valkuilen — 119

Tijdspanne — 120

Geen onnodige afleidingen — 120

Terrein — 120

Dekking — 127

Rechte lijnen — 128

De barrière — 130

Wisselen — 136

Progressie — 137

Springen — 138

Geur, neus en fluit — 141

Wind ! — 143

 

Casting — 147

Het signaal en de hoek — 149

Leeftijdsfasen voor casting — 151

Puppycasting — 152

Casting voor junioren — 155

De aandachtsfluit — 157

De aandachtsfluit tijdens het jagen — 161

Wijzen in de juiste richting — 164

Management — 164

Verfijning van de gebaren — 167

Geen correctie — 168

Dynamiek, plezier en snelheid — 169

Progressie in diversiteit — 170

Progressie in afstand — 170

Progressie in tijd — 171

Frequentie van oefenen — 173

Casting en afstanden — 175

Terminologie — 179

Basis lessen — 85

Blijf kalm — 87

De logische volgorde van leren — 87

Het volgen — 88

De eerste keer aan de lijn — 89

De lijn — 91

De lijn goed gebruikt — 91

Bochten en hoeken, draaien en kronkelen — 91

Langzaam aan zonder lijntje — 92

Afleiding van een andere hond — 92

Zonder lijn — 93

Kalm aan de voet — 93

Respecteren dat een andere hond apporteert — 95

Rustig zitten — 97

Zitten voor het eten — 97

Zitten tijdens het volgen — 98

Zitten is blijven zitten tot... — 98

Zitten met afleiding — 99

Komen op uitnodiging — 101

geassocieerd met