Frodo & Co - Nel Barendregt

BOEKEN | HONDEN | OPLEIDING | FOTOGRAFIE | ARTIKELEN

Nieuw november 2016 !!
Puppy Coach

de opvoeding en opleiding van een jonge hond, een jonge apporteur

 

De logische opvolging van

'Sam leert leren" uit 2002.

 

Legio eigentijdse inzichten.

Vele malen meer details.

Zo veel meer te delen.

 

In 174 pagina's krijgt u legio beschrijvingen en uitleg waarom,

wat te doen op welke leeftijd en

waarom wat vooral niet te doen.

 

Full color, hardback; 20cm x 25cm.

 

ISBN 978-90-808960-8-6

 

Puppy Coach kost € 24,99

 

Te bestellen door €29,00

(incl verzending) over te maken op

NL50 TRIO 0198 0597 52

ten name van Nel Barendregt.

Gaarne PC en ook uw adres vermelden!

 

U krijgt het dan zo spoedig mogelijk toegezonden (doorgaans binnen twee werkdagen).

Inhoudsopgave van Puppy Coach

Leeswijzer

De coach van Sam  13

 

De voorbereiding  15

Karakter: het belangrijkste gegeven van je partner

Karakterontwikkeling

Kritische perioden en Socialisatie

De nestperiode van geboorte tot 3 weken

De nestperiode van 3e tot 8e week

Een nieuwe baas vanaf de 8e tot 16e week

Na de 16e week

Wat is spelen?

Spelen is goed maar met regels

Spelen mag alleen zacht en respectvol

Spelen met andere honden na 8 weken

Fysieke reden om niet wild te spelen

SpierontwikkelingVan nest naar nieuwe baas  29

Het eerste uitje

Wennen en mate van schranderheid

Het volgende uitje

Wie neemt de leiding?

Zijn eigen veilige kamertje

Prille zindelijkheid

Een weekje later al

Hoe vaak uit in de nacht?

De bench of huiskennel

Buitenkennel

De pup en de kennel

Nogmaals, waarom die kennel?

Nachtrust

Wat is zindelijk zijn?

Valse emoties

Jengelen

Doorlopen!

De wereld wordt groter: samen aan de lijn

Oriëntatie van een pup

Handel gedecideerd en besluitvaardig

Anticiperen

Zitten voor het eten

Uit (vervolg)

Stil in huis

De bench in

Heersen en overheersen

Pukkie van 13 weken

Lichaamstaal

Timing is alles

Intolerantie versus boos zijn

Houtjes en afval

Trekken aan de lijn

Het touwtje

Nog niet steeds vaker los in huis!

Gevarenzone van verleiding

Bezoek

In je klimmen versus opspringen

Prille fase vakopleiding   112

Uitdagingen

Wat er aan apporteren vooraf gaat

Neus en talent

Een verleiding / dummy respecteren

Los volgen

Brengen draait om kalm en net gedrag

Alles aan het lijntje

Bij je komen

Jeugd komt met overmoed

Basis voor vooruitgang

Zitten, variatie en fascinatie

Vertrouwd raken met water

Rust aan het water

Zwemmen, vervolg

Brengen en de intentie van het apport

De intentie van het apport

Vlot aannemen!

Vlot aannemen en doorgaan!

Een duifje

Respecteren van nieuwe buit

Wisselen is iets wat geleerd moet worden om dat niet te doen!!

Geheugentraining bij een dubbel apport

Vermijdt valse valplekken

De oefening, de uitdaging

Elegante uitvoering

Volgen met vertrouwen

Geen druk op een jonge hond

Voldoende rust en evenwicht voor het links en rechts sturen

Casten, ofwel links en rechts aannemenVoor het goede begrip  161

Attributen

Touwtjes

Fluit en fluit-gebruik

Canvas dummy en dummy attributen

dummytas of dummyvest

Huiskennel

Buitenkennel

Mentale en fysieke belasting

Loopvermogen van een hond

Looptempo

Conditie opbouw van jonge hond tot ouwetje

Structuur bieden

Varianten in evenwicht

Intelligentie en verstand

Het rollenspel

Vriendelijk zijn en zakelijk zijn is hetzelfde

De focus voor het werk

Passie en piepen

Niet straffen, maar belonen

Afleiden of voorkómen

ANTICIPEER !

Je hond leest jou! Lees jij je hond?

Rust

Timing is alles!

Grenzen aangeven

Belonen is pas fijn leren

Basis opleiding: observeren en fascinatie

Uitdagen kan niet saai zijn

Maak je eigen keuze

Leren tussen mal en dwaas  83

Kennelgewoontes

De kennel uit

Rustig aan wat zakelijker worden

Waarom trekt je pup wel of niet?

Vasthoudend zijn en blijven

Zitten, blijven en vooral respecteren

Markeren, weglopen en onthouden

Flexibel omgaan met aarzelingen

Balans tussen concentratie, rust en hebzucht

Buit: komen en aanbieden

Aanbieden is aanreiken!

Het karakter gemaakt of verkwanseld

Rebelleren is veelal je pup overvragen

Grenzen aangeven

Lijfelijk contact

Aan de lijn

Zitten en respecteren

Uitlaten met een andere hond

Van theorie naar vasthouden

Zwemmen

 

 

geassocieerd met