Apporteer Opleiding
AO_omslag2
AO_p08_09
AO_p10_11
AO_p12_13
AO_p14_15
AO_p18-19
AO_p16_17
AO_p20-21
GE_cover_2

Inhoudsopgave


Inhoud — 11

Voorwoord — 23

Introductie — 31

Vaardigheden en voorwaarden — 32

Wild en hoe het zich gedraagt — 32

Jagen: regels, gebruiken en etiquette — 32

Het managen van een hond — 33

De hond opleiden — 34

Voorbereiden voor de jachtpraktijk — 35

De training heeft vele dimensies — 36

Focus op de details — 36

Logische volgorde en logische stappen — 37

Het karakter en de mate van ontwikkeling — 38

Benut het jachtinstinct van je hond en gun hem dat talent te verbeteren — 39

Opleiden: vriendelijk, strikt en met verstand — 40

Opvoeden doe je op elk moment — 42

Fout gedrag komt ook van de opvoeding — 42

De lijn is het mooiste trainingsinstrument — 43

Niet dingetjes doen, maar opleiden — 44

De training is nooit eindig — 45

De leider neemt het initiatief — 46

Honden nemen graag het initiatief — 47

Jouw leiderschap: neem het initiatief! — 49

Ken je doel: op korte en lange termijn — 51

Opleidingsplan — 55

Het samenspel aan de voet — 55

Aan de lijn heb jij de leiding — 55

Je positie als leider verdienen — 56

Aan het touwtje naast de baas is de fijnste plek — 56

Scholing — 56

Leren om te respecteren — 58

Rustig aan en leuk houden — 59

Leren oppakken en brengen — 60

Omgaan met barrières — 61

Het water over — 66

Apporteren van over water — 66

Hekken en muren over — 66

De gevaren van prikkeldraad — 68

Hou de landeigenaar te vriend — 68

Spelend leren — 71

Paden en lijnen — 72

De wens om aan te bieden — 73

Leren delen — 74

Problemen bij het afleveren — 78

Kauwen — 79

Geen markeer- of verloren apporten — 81

Basis lessen — 85

Blijf kalm — 87

De logische volgorde van leren — 87

Het volgen — 88

De eerste keer aan de lijn — 89

De lijn — 91

De lijn goed gebruikt — 91

Bochten en hoeken, draaien en kronkelen — 91

Langzaam aan zonder lijntje — 92

Afleiding van een andere hond — 92

Zonder lijn — 93

Kalm aan de voet — 93

Respecteren dat een andere hond apporteert — 95

Rustig zitten — 97

Zitten voor het eten — 97

Zitten tijdens het volgen — 98

Zitten is blijven zitten tot... — 98

Zitten met afleiding — 99

Komen op uitnodiging — 101

Targeting — 105

Recht en kort — 108

De fluit voor ‘zoek’ of ‘vind’! — 112

Target op korte afstand met een grote omweg — 113

De lengte van het apport bij targeten — 114

Targeting versus markeren — 116

Afstand van het apport: recht en lang — 117

Ver apport, na een grote omweg — 118

Variatie en valkuilen — 119

Tijdspanne — 120

Geen onnodige afleidingen — 120

Terrein — 120

Dekking — 127

Rechte lijnen — 128

De barrière — 130

Wisselen — 136

Progressie — 137

Springen — 138

Geur, neus en fluit — 141

Wind ! — 143

Casting — 147

Het signaal en de hoek — 149

Leeftijdsfasen voor casting — 151

Puppycasting — 152

Casting voor junioren — 155

De aandachtsfluit — 157

De aandachtsfluit tijdens het jagen — 161

Wijzen in de juiste richting — 164

Management — 164

Verfijning van de gebaren — 167

Geen correctie — 168

Dynamiek, plezier en snelheid — 169

Progressie in diversiteit — 170

Progressie in afstand — 170

Progressie in tijd — 171

Frequentie van oefenen — 173

Casting en afstanden — 175

Terminologie — 179

KenmerkenApporteer Opleiding is een hardcover editie van 20x25 cm en 184 pagina's rijk geillustreerd.


ISBN 978-90-808960-5-5


Gundog Education is hetzelfde boek in het Engels.Te verkrijgen bijApple Books


Zowel Apporteer Opleiding als Gundog Education zijn digital beschikbaar

(als e-book).

naar Apple Books

Mijn hele leven staat in het teken  van leren, van 'groeien', van opleiden, met name van jachthonden, de psychologie van het opleiden en coachen. Met een diepe passie voor de jacht en daarmee wild, biotoop, alsmede fotografie en lekker eten.


Deze website is bedoeld om kennis te maken met mijn filosofie in boeken en artikelen (en een beetje met mijn honden).

Ik schrijf en leid mensen op: niet om belangrijk te zijn, maar ook u kundig te maken.

Vragen en ander contact:


Locatie: Hoogerheide NL

E-mail: nel@frodo-n-co.nl 

telefoon: +31 6 533 97 012


Bij voorkeur via de mail.

Training  /  coaching


Ik coach bazen bij het leiding geven van hun hond, hun jachthond. Subtiel en zonder de hond in zijn functie als jachthond te hinderen
(kapot te maken).

Leiding geven doe je vooraf middels je fysieke en mentale gedrag, alsmede timing.

De stem is zelden gewenst.


Ik geef geen training in klasjes en met tientalle dummy-spelletjes om bazen en honden hysterisch te maken

© Copyright op tekst en foto's berust bij Nel Barendregt. All Rights Reserved!!